ŠKOLSKÁ RADA

ŠKOLSKÁ RADA 2018 - 2020

Zvolení zástupci za pedagogické pracovníky školy
Předseda školské rady
Mgr. Hábl Marcel, MBA
habl@oakm.cz
Místopředsedkyně školské rady
PhDr. Danielová Hana
danielova@oakm.cz
Zvolení zástupci za zřizovatele – Zlínský kraj
Ing. Matisová Iveta
iveta.matisova@kmotr.cz
PhDr. Motyčka Pavel, Ph.D.
pavel.motycka@mesto-kromeriz.cz
Zvolení zástupci za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky školy
Michal Krška
krch1@seznam.cz
Monika Janišová
mon.j@centrum.cz