MAturita

Maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022

AKTUÁLNÍ INFORMACE K MATURITNÍ ZKOUŠCE V JARNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ 2022

Podání přihlášky pro jarní zkušební období maturitní zkoušky 2022 do středy 1. prosince 2021

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2022 od pondělí 2. května 2022 do čtvrtka 5. května 2022

pondělí … května matematika, anglický jazyk

úterý … května český jazyk a literatura

středa … května matematika rozšiřující, francouzský, německý, ruský a španělský jazyk

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Konkrétní termíny konání jednotlivých zkoušek stanoví ředitel školy, zveřejní je do 31. března 2022 na internetových stránkách školy a seznámí s nimi žáky.

MZ 2022 profilová část – praktické zkoušky se konají v termínu: 26. – 27. 4. 2022

MZ 2022 ústní zkoušky profilové části se konají v termínu: 16. – 20. 5. 2022

Stanovení volna (5 vyučovacích dnů) k přípravě na konání maturitní zkoušky: 9. – 13. 5. 2022

Odevzdání žákovského seznamu literárních děl k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury do 31. března 2022.

Ústní zkouška z předmětů navazujících na společnou část maturitní zkoušky

Písemná práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka

Základní informace k maturitní zkoušce https://maturita.cermat.cz/

Hodnocení profilových zkoušek 2022 …..

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury konané formou  ústní zkoušky a ze zkoušky z cizího jazyka konané formou ústní zkoušky, pokud si žák z povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, a z dalších dvou povinných zkoušek dle RVP.

 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. října 2020, počínaje 4. ročníkem.