Harmonogram screeningového testování žáků

Harmonogram screeningového testování žáků 9. 9. 2021

 

Očkování žáci, kteří přinesli certifikát o platném očkování na COVID-19 – příchod do budovy školy 8.15 h – šatna – poté odchod do kmenové nebo odborné učebny dle platného rozvrhu hodin.

 

NEOČKOVANÍ ŽÁCI

  1. termín – testování 8.00 – 8.25
Třída/skupina Čas příchodu Čas testování Testovací místnost Dohled
1. B 8.00 8.00 – 8.25 učebna 103, 104 UN, SA
2. B 8.00 8.00 – 8.25 učebna 155 NP, AS
3. B 8.00 8.00 – 8.25 učebna 151 KR, PS
4. B 8.00 8.00 – 8.25 učebna 152 VL, SJ

 

  1. termín – testování 8.25 – 8.50
Třída/skupina Čas příchodu Čas testování Testovací místnost Dohled
1. A 8.25 8.25 – 8.50 učebna 103, 104 KO, AS
2. A 8.25 8.25 – 8.50 učebna 151 HL, DO
3. A 8.25 8.25 – 8.50 učebna 155 PD, MI
4. A 8.25 8.25 – 8.50 učebna 152 MR, HA

 

 

Pokyny pro žáky:

  • všichni žáci vstupují do budovy školy vchodem pro žáky,
  • očkovaní žáci si odloží věci do svých skříněk v šatně školy a pak pokračují do odborné nebo kmenové učebny dle platného rozvrhu hodin,
  • neočkovaní žáci projdou šatnou do určené testovací místnosti (dle rozpisu) a
    • v případě, že žák má nově některé ze tří výše uvedených potvrzení, dá toto potvrzení k nahlédnutí pedagogickému pracovníkovi, který vykonává dohled v testovací místnosti, poté mu tento pracovník sdělí, zda může odejít do své kmenové nebo odborné učebny,
    • v případě, že žák nemá ani jedno ze tří výše uvedených potvrzení, zůstává v testovací místnosti, kde vyčká dalších pokynů třídního učitele nebo jeho zástupce a otestuje se.

 

 

Návod na použití testu GENRUI najdete na YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=M8e1LDk5bt4

 

 

nebo na přiloženém letáku.

 

po testování:

  • odvede TU nebo jeho zástupce otestované žáky do kmenové nebo odborné učebny, kde bude zahájena výuka.